_crazy_anka

113 tekstów – auto­rem jest _cra­zy_an­ka.

Po­jawiam się tu znów, po 5 la­tach. Wi­taj­cie! 
:) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 kwietnia 2016, 16:04

* * *

Scho­wani za maską, trwo­nimy emocje
pat­rzy­my na świat, kradnąc pieniądze
Nie żyje­my dla siebie
ma­my jed­nak nadzieje
na zmiane głupiego losu
Błaga­my świat o przes­trzeń dla siebie
niedo­puszcze­ni do głosu
Gu­bimy się bijąc głową w mur
sa­mot­ność za­bija powoli
smu­tek zżera, zos­ta­je odór
złość uderza z góry
a głupo­ta śmieje się w twarz
ta­cy sa­mot­ni, opuszczeni
w drodze do końca
Nie żyje­my już, żyjąc wśród tłumu życzliwych.

Umierasz od środ­ka -nieświado­my żyjąc dalej. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 kwietnia 2016, 15:43

Wiosna

Wios­na przyszła, ludzie wyszli na ulice
Opus­toszały sta­re kamienice.
Młodzi mają nadzieję znów,
że ich los od­mieni cud. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 kwietnia 2013, 23:33

* * *

Są mo­men­ty gdy wątpisz w bo­hate­ra ze snów,
są chwi­le gdy włas­na nadzieja Cie niszczy.
Nie chce już więcej słyszeć o Twoich zwycięstwach,
gdy sa­ma uległam porażce
Nie chce już snów o Tobie,
pałętam się po dwóch światach
Twe pod­bo­je są znane
bar­dziej niż mo­je uczu­cie do Ciebie
trwałam przy bo­haterze który zniszczył miłość
trwałam przy ry­cerzu który za­bił damę
odeszłam w niepamięć,
gdy Ty da­lej na szczycie,
już nie jes­tem Twym honorem. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 10 marca 2013, 20:10

Niech tyl­ko łzy szczęścia zgaszą ten płomień. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 grudnia 2012, 19:05

Zos­taŃ a Zos­taW- różni­ca jed­nej li­ter­ki a pot­ra­fi zniszczyć całą miłość. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 listopada 2012, 13:37

Mętliczek-Pętliczek, pałęta się po moim umyśle. Mętliczek-Pętliczek, roz­ry­wa emoc­je na czwo­ro bez liku. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 listopada 2012, 16:42

Mam wiele do po­wie­dze­nia, ty­le że nikt nie chce mnie słuchać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 listopada 2012, 15:27

I na zaw­sze po­zos­ta­nie ta­jem­nicą, gdzie zag­rze­bałam marzenia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 6 listopada 2012, 21:36

Stra­ciłam nadzieję, wychodząc z ko­lej­ne­go klubu
nie zna­lazłam Ciebie.
Bez znacze­nia mo­je poszukiwania
gdy ty nie istniejesz.
Nie ma dru­giego ta­kiego jak Ty.
Ko­pii ciebie nie odnajdę.
Stra­ciłam nadzieję od­wie­dzając ko­lejną ulicę, mu­zeum, sklep.
Nie ma Cie nig­dzie, za­bija mnie ta świadomość.
Boże! jak ciężko żyć z myślą że Ciebie nie znajdę. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 5 listopada 2012, 21:32
_crazy_anka

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

15 kwietnia 2016, 14:59fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pojawiam się tu znów, [...]

14 kwietnia 2016, 23:41Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Pojawiam się tu znów, [...]

14 kwietnia 2016, 23:39wdech sko­men­to­wał tek­st Pojawiam się tu znów, [...]

14 kwietnia 2016, 21:12M44G sko­men­to­wał tek­st Pojawiam się tu znów, [...]

14 kwietnia 2016, 20:09Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Pojawiam się tu znów, [...]

14 kwietnia 2016, 18:10Pozaziemski sko­men­to­wał tek­st Pojawiam się tu znów, [...]

14 kwietnia 2016, 16:46sprajtka sko­men­to­wał tek­st Pojawiam się tu znów, [...]